Registrace

Přihlašovací údaje
Kontaktní údaje

UPOZORNĚNÍ:

Odesláním registrace s žádostí o členství v Referendu ČSR souhlasíte s následujícími body:

  • Žádám o členství v politickém hnutí Referendum ČSR podle stanov, se kterými jsem se řádně seznámil, souhlasím s nimi a respektuji je.
  • Zavazuji se plně podporovat oficiální program politického hnutí, jehož členem se chci stát, příspěvky i fyzickou činností podle svých možností.
  • Informace jsou chráněny podle zák. č. 101 o Ochraně osobních informací a GDPR
  • Kontakty jsou uvedeny na webu www.referendum-csr.cz.

Trvalé bydliště

Doručovací adresa

Vyplňte jen pokud se liší od fakturační adresy.