Rozpočet spolku

Leden 2022 141.000,- Kč
Únor 2022 141.000,- Kč
Březen 2022 141.000,- Kč
Duben 2022 141.000,- Kč
Květen 2022 141.000,- Kč
Červen 2022 141.000,- Kč
Červenec 2022 141.000,- Kč
Srpen 2022 ....,- Kč
Září 2022 ....,- Kč
Říjen 2022 ....,- Kč
Listopa 2022 ....,- Kč
Prosinec 2022 ....,- Kč