Zástupci SOP

Oprávnění zástupci

Trojovský Jiří - předseda
Tichý Jindřich - zástupce předsedy

další zájemci se přihlásí - na 728 279 284