Pravidla pro akce

PRAVIDLA AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Náležitosti a pověření konkrétních odpovědných osob dle programu

Základní povinnosti
 • podrobný plán, rozdělení úkolů a popis akce (dokumentace)
 • určený odpovědný vedoucí celé akce (ručí za vše)
 • zdravotní dozor první pomoci (oprávněný+vybavení min.)
 • protipožární dozor (oprávněný)
 • je užita elektřina (oprávněný bezpečnostní dozor el.rozvodu)
 • hygienické minimum (mobilní toalety, voda, mytí)
 • pitná (nezávadná voda)
 • úklidový dozor (toalety, koše, zajištění odvozu odpadků)
 • pořadatelská služba (proškolení a rozsah)
 • atrakce (bezpečnostní dozor)
 • hlášení mimořádné události (hlásí se ihned pověřenému vedoucímu pořadateli

Prodej potravin
 • vlastní prodej (odpovědnost pořadatele, dodržení předpisů)
 • potraviny (doklad o původu, nákupní účtenka)
 • objednaný u externího subjektu (objednávka)

Užití hudby, autorská práva a náležitosti
 • užití vlastní (odpovědnost pořadatele, dodržení předpisů)
 • externě objednané(odpovědnost hudební produkce, dodržení předpisů

Výběr příspěvků Klub SOP
 • nutna evidenční listina se jménem a emailem, potom je osoba členem Klubu SOP, nikoliv veřejnosti a hradí členský příspěvek.
 • pokud se vybírá od osob bez Klubu, jedná se o vstupné, které podléhá účetním předpisům